Wij vinden privacy zeer belangrijk en zorgen er dan ook voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen. CompuStore is ingeschreven in het handelsregister te Zwolle als CompuStore; nummer 08170119.

Contactgegevens

Industrieweg 11
7951 CX Staphorst
0522-464434
www.compustore.nl

M. Schuman is de functionaris gegevensbescherming van CompuStore, hij is te bereiken via info@compustore.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CompuStore verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het contactformulier of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam: Om je netjes bij je naam aan te kunnen spreken;
 • Telefoonnummer: Om contact met je op te nemen om je vraag te beantwoorden;
 • E-mailadres: Om contact met je op te nemen om je vraag te beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@compustore.nl, dan doen wij er alles aan om deze informatie te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CompuStore verwerkt jouw persoongegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Geautomatiseerde besluitvorming

CompuStore neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CompuStore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: Als je geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd.
 • Adres: Als je geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd.
 • Vragen & berichten: Als je geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd.

Als je klant wordt bij CompuStore bewaren we de bovengenoemde gegevens zolang dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast bewaren we bepaalde gegevens omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

CompuStore verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CompuStore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CompuStore maakt gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Hierin wordt informatie opgeslagen over jouw websitebezoek. Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je voorkeuren worden onthouden of dat je ingelogd kan blijven terwijl je de website bezoekt. Analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek en gebruik te meten. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie over het aantal bezoekers op de webshop, de duur van het bezoek, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina’s populair zijn en welke minder. Zo kunnen we de website continu analyseren en verbeteren om de gebruikerservaring zo prettig mogelijk te maken.

Om inzichten te verkrijgen uit deze data gebruiken wij Google Analytics. De statistieken de we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen, deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen hebben wij de volgende stappen uitgevoerd:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (Anonymize IP).
 • Gegevens delen met Google is uitgezet.
 • Verkregen informatie door Google Analytics-cookies worden niet gedeeld met andere Google diensten.

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

NaamBeschrijvingVervalttijd
_gaWordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden.2 jaar
_gidWordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden.24 uur
_gatWordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.1 minuut

Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, nooit aan Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CompuStore en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@compustore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CompuStore wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CompuStore neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@compustore.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen op uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall/
 • Uw gegevens worden alleen via een beveiligde internetverbinding verstuurd (TLS, voorheen SSL). Dit kan je zien in de adresbalk aan ‘https’ en het hangslotje.

Externe links

Op de website van CompuStore staan hyperlinks naar andere websites. CompuStore is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen.

Wijziging van het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd die zeer ingrijpend zijn, zullen we ervoor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Deelnemen aan prijsvragen

Bij het deelnemen aan onze prijsvragen worden de volgense gegevens opgeslagen: uw voor- en achternaam, uw e-mail addres en uw telefoonnummer. Deze gegevens worden tot anderhalve (1,5) week na de prijsvraag opgeslagen, wanneer ze automatisch worden verwijderd.

In het geval dat niet uitdrukkelijk is aangegeven, is deelname aan de prijsvraag beperkt tot eenmalig per individu. In het geval van herhaalde deelname door een en dezelfde persoon, zullen alle inzendingen van die persoon als ongeldig worden beschouwd.

Gebruik van waardebonnen

De volgende voorwaarde zijn van toepassing bij het gebruik van een waardebon:

 • De waardebon kan worden gebruikt zolang de waardebon nog waarde bevat.
 • De waardebon heeft geen vervaldatum.
 • De waardebon is niet inwisselbaar voor chartaal of giraal geld.
 • De waardebon mag alleen door de originele winnaar worden gebruikt. Bij weggave van de waardebon moet dit worden doorgegeven aan CompuStore. *
Bij gebruik kunnen wij vragen om een legitimatiebewijs.

Laatst bijgewerkt op: 13-01-2024 om 10:30